Previous: EPSG:31282 : MGI (Ferro) / Austria Central Zone | Next: EPSG:31284 : MGI / Austria M28

EPSG:31283

MGI (Ferro) / Austria East Zone

View EPSG.org definition for EPSG:31283 | Google it