Previous: EPSG:31284 : MGI / Austria M28 | Next: EPSG:31286 : MGI / Austria M34

EPSG:31285

MGI / Austria M31

View EPSG.org definition for EPSG:31285 | Google it