Previous: EPSG:31286 : MGI / Austria M34 | Next: EPSG:31288 : MGI (Ferro) / Austria zone M28

EPSG:31287

MGI / Austria Lambert

View EPSG.org definition for EPSG:31287 | Google it