Previous: EPSG:31287 : MGI / Austria Lambert | Next: EPSG:31289 : MGI (Ferro) / Austria zone M31

EPSG:31288

MGI (Ferro) / Austria zone M28

View EPSG.org definition for EPSG:31288 | Google it