Previous: EPSG:31289 : MGI (Ferro) / Austria zone M31 | Next: EPSG:31291 : MGI (Ferro) / Austria West Zone

EPSG:31290

MGI (Ferro) / Austria zone M34

View EPSG.org definition for EPSG:31290 | Google it