Previous: EPSG:31290 : MGI (Ferro) / Austria zone M34 | Next: EPSG:31292 : MGI (Ferro) / Austria Central Zone

EPSG:31291

MGI (Ferro) / Austria West Zone

View EPSG.org definition for EPSG:31291 | Google it