Previous: EPSG:31291 : MGI (Ferro) / Austria West Zone | Next: EPSG:31293 : MGI (Ferro) / Austria East Zone

EPSG:31292

MGI (Ferro) / Austria Central Zone

View EPSG.org definition for EPSG:31292 | Google it