Previous: EPSG:31465: DHDN / 3-degree Gauss zone 5 | Next: EPSG:31467: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31466

DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 2 (Google it)