Previous: EPSG:3210: WGS 84 / SCAR IMW SQ37-38 | Next: EPSG:3212: WGS 84 / SCAR IMW SQ41-42
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3211

WGS 84 / SCAR IMW SQ39-40 (Google it)