Previous: EPSG:3211: WGS 84 / SCAR IMW SQ39-40 | Next: EPSG:3213: WGS 84 / SCAR IMW SQ43-44
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3212

WGS 84 / SCAR IMW SQ41-42 (Google it)