Previous: EPSG:3212: WGS 84 / SCAR IMW SQ41-42 | Next: EPSG:3214: WGS 84 / SCAR IMW SQ45-46
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3213

WGS 84 / SCAR IMW SQ43-44 (Google it)