Previous: EPSG:3213: WGS 84 / SCAR IMW SQ43-44 | Next: EPSG:3215: WGS 84 / SCAR IMW SQ47-48
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3214

WGS 84 / SCAR IMW SQ45-46 (Google it)