Previous: EPSG:3214: WGS 84 / SCAR IMW SQ45-46 | Next: EPSG:3216: WGS 84 / SCAR IMW SQ49-50
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3215

WGS 84 / SCAR IMW SQ47-48 (Google it)