Previous: EPSG:3240 : WGS 84 / SCAR IMW SR57-58 | Next: EPSG:3242 : WGS 84 / SCAR IMW SS04-06

EPSG:3241

WGS 84 / SCAR IMW SR59-60

View EPSG.org definition for EPSG:3241 | Google it