Previous: EPSG:3254 : WGS 84 / SCAR IMW SS43-45 | Next: EPSG:3256 : WGS 84 / SCAR IMW SS49-51

EPSG:3255

WGS 84 / SCAR IMW SS46-48

View EPSG.org definition for EPSG:3255 | Google it