Previous: EPSG:32759 : WGS 84 / UTM zone 59S | Next: EPSG:32761 : WGS 84 / UPS South (N,E)

EPSG:32760

WGS 84 / UTM zone 60S

View EPSG.org definition for EPSG:32760 | Google it