Previous: EPSG:32761: WGS 84 / UPS South | Next: EPSG:61206405: Greek (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:32766

WGS 84 / TM 36 SE (Google it)