Previous: EPSG:3312 : CSG67 / UTM zone 21N | Next: EPSG:3314 : Katanga 1955 / Katanga Lambert

EPSG:3313

RGFG95 / UTM zone 21N

View EPSG.org definition for EPSG:3313 | Google it