Previous: EPSG:3418 : NAD83 / Iowa South (ftUS) | Next: EPSG:3420 : NAD83 / Kansas South (ftUS)

EPSG:3419

NAD83 / Kansas North (ftUS)

View EPSG.org definition for EPSG:3419 | Google it