Previous: EPSG:3754 : NAD83(HARN) / Ohio South (ftUS) | Next: EPSG:3756 : NAD83(HARN) / Wyoming East Central (ftUS)

EPSG:3755

NAD83(HARN) / Wyoming East (ftUS)

View EPSG.org definition for EPSG:3755 | Google it