Previous: EPSG:3825 : TWD97 / TM2 zone 119 | Next: EPSG:3827 : TWD67 / TM2 zone 119

EPSG:3826

TWD97 / TM2 zone 121

View EPSG.org definition for EPSG:3826 | Google it