Previous: EPSG:3906 : MGI 1901 | Next: EPSG:3908 : MGI 1901 / Balkans zone 6

EPSG:3907

MGI 1901 / Balkans zone 5

View EPSG.org definition for EPSG:3907 | Google it