Previous: EPSG:3907 : MGI 1901 / Balkans zone 5 | Next: EPSG:3909 : MGI 1901 / Balkans zone 7

EPSG:3908

MGI 1901 / Balkans zone 6

View EPSG.org definition for EPSG:3908 | Google it