Previous: EPSG:3908 : MGI 1901 / Balkans zone 6 | Next: EPSG:3910 : MGI 1901 / Balkans zone 8

EPSG:3909

MGI 1901 / Balkans zone 7

View EPSG.org definition for EPSG:3909 | Google it