Previous: EPSG:3909 : MGI 1901 / Balkans zone 7 | Next: EPSG:3911 : MGI 1901 / Slovenia Grid

EPSG:3910

MGI 1901 / Balkans zone 8

View EPSG.org definition for EPSG:3910 | Google it