Previous: EPSG:3910 : MGI 1901 / Balkans zone 8 | Next: EPSG:3912 : MGI 1901 / Slovene National Grid

EPSG:3911

MGI 1901 / Slovenia Grid

View EPSG.org definition for EPSG:3911 | Google it