Previous: EPSG:3989 : Katanga 1955 / Katanga Gauss zone D | Next: EPSG:3992 : Puerto Rico / St. Croix

EPSG:3991

Puerto Rico State Plane CS of 1927

View EPSG.org definition for EPSG:3991 | Google it