Previous: EPSG:3994 : WGS 84 / Mercator 41 | Next: EPSG:3996 : WGS 84 / IBCAO Polar Stereographic

EPSG:3995

WGS 84 / Arctic Polar Stereographic

View EPSG.org definition for EPSG:3995 | Google it