Previous: EPSG:4048 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 12 | Next: EPSG:4050 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 16

EPSG:4049

RGRDC 2005 / Congo TM zone 14

View EPSG.org definition for EPSG:4049 | Google it