Previous: EPSG:4049 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 14 | Next: EPSG:4051 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 18

EPSG:4050

RGRDC 2005 / Congo TM zone 16

View EPSG.org definition for EPSG:4050 | Google it