Previous: EPSG:4056 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 20 | Next: EPSG:4058 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 24

EPSG:4057

RGRDC 2005 / Congo TM zone 22

View EPSG.org definition for EPSG:4057 | Google it