Previous: EPSG:4057 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 22 | Next: EPSG:4059 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 26

EPSG:4058

RGRDC 2005 / Congo TM zone 24

View EPSG.org definition for EPSG:4058 | Google it