Previous: EPSG:4058 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 24 | Next: EPSG:4060 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 28

EPSG:4059

RGRDC 2005 / Congo TM zone 26

View EPSG.org definition for EPSG:4059 | Google it