Previous: EPSG:4059 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 26 | Next: EPSG:4061 : RGRDC 2005 / UTM zone 33S

EPSG:4060

RGRDC 2005 / Congo TM zone 28

View EPSG.org definition for EPSG:4060 | Google it