Previous: EPSG:4060 : RGRDC 2005 / Congo TM zone 28 | Next: EPSG:4062 : RGRDC 2005 / UTM zone 34S

EPSG:4061

RGRDC 2005 / UTM zone 33S

View EPSG.org definition for EPSG:4061 | Google it