Previous: EPSG:4127: Tete | Next: EPSG:4129: Observatario
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4128

Madzansua (Google it)