Previous: EPSG:4228: Douala | Next: EPSG:4230: ED50
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4229

Egypt 1907 (Google it)