Previous: EPSG:4252: Lome | Next: EPSG:4254: Hito XVIII 1963
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4253

Luzon 1911 (Google it)