Previous: EPSG:4253 : Luzon 1911 | Next: EPSG:4255 : Herat North

EPSG:4254

Hito XVIII 1963

View EPSG.org definition for EPSG:4254 | Google it