Previous: EPSG:4271: Naparima 1972 | Next: EPSG:4273: NGO 1948
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4272

NZGD49 (Google it)