Previous: EPSG:4319 : KUDAMS | Next: EPSG:4324 : WGS 72BE

EPSG:4322

WGS 72

View EPSG.org definition for EPSG:4322 | Google it