Previous: EPSG:4644 : NEA74 Noumea | Next: EPSG:4646 : Grand Comoros

EPSG:4645

RGNC 1991

View EPSG.org definition for EPSG:4645 | Google it