Previous: EPSG:4661: LKS92 | Next: EPSG:4663: Porto Santo 1995
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4662

IGN72 Grande Terre (Google it)