Previous: EPSG:4662: IGN72 Grande Terre | Next: EPSG:4664: Azores Oriental 1995
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4663

Porto Santo 1995 (Google it)