Previous: EPSG:4700: IGN Astro 1960 | Next: EPSG:4702: Mauritania 1999
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4701

IGCB 1955 (Google it)