Previous: EPSG:4765 : Slovenia 1996 | Next: EPSG:4767 : New Beijing / 3-degree Gauss-Kruger zone 31

EPSG:4766

New Beijing / 3-degree Gauss-Kruger zone 30

View EPSG.org definition for EPSG:4766 | Google it