Previous: EPSG:4816 : Carthage (Paris) | Next: EPSG:4818 : S-JTSK (Ferro)

EPSG:4817

NGO 1948 (Oslo)

View EPSG.org definition for EPSG:4817 | Google it