Previous: EPSG:4819 : Nord Sahara 1959 (Paris) | Next: EPSG:4821 : Voirol 1879 (Paris)

EPSG:4820

Segara (Jakarta)

View EPSG.org definition for EPSG:4820 | Google it