Previous: EPSG:4855 : ETRS89 / NTM zone 5 | Next: EPSG:4857 : ETRS89 / NTM zone 7

EPSG:4856

ETRS89 / NTM zone 6

View EPSG.org definition for EPSG:4856 | Google it