Previous: EPSG:4857 : ETRS89 / NTM zone 7 | Next: EPSG:4859 : ETRS89 / NTM zone 9

EPSG:4858

ETRS89 / NTM zone 8

View EPSG.org definition for EPSG:4858 | Google it